Solar

Fra KoldingWiki
Nordisk Solar Compagni, Haderslevvej 25, 1970'erne. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni er oprettet i 1919 af Jacob L. Jørgensen og H. Sørensen. Firmaet solgte elmålere og holdt i de første år til i en baggård i Jernbanegade 19, men i 1923 flyttede firmaet til Haderslevvej 25. Den markante bygning ”Borgen” er tegnet af Robert Valdemar Schmidt i 1922. I årene herefter udskiltes produktionen af elektricitetsmålere i firmaet Dansk Maalerværksted, og samtidig begyndte produktionen af radioer. I 1930 omdannedes selskabet til et aktieselskab, der i 1953 blev børsnoteret. Allerede fra 1929 havde virksomheden oprettet filialer i flere danske byer, de første var Århus og Nykøbing Falster.

I 1938 udskiltes produktionen af radioer i et særligt selskab, der fik navnet Audiola Radio. Efter fjernsynets fremkomst i 1950erne faldt interessen for radioer, og produktionen af disse stoppede i 1958.

I 1960 opførte Nordisk Solar bygningen Fabriksgården mellem Ågade og Sydbanegade, Ågade 10 (nu ombygget til Designskolen Kolding). Dansk Maalerværksted og Audiola rykkede ind kort herefter. Året forinden begyndte produktionen af et belysningsprogram. I 1970erne udviklede firmaet dets tekniske kompetencer, og i 1976 oprettedes en industriteknisk afdeling til understøttelse af et udvidet produktprogram inden for industriautomatisering.

I 1984 etablerede Solar et stort fælleslager i Vejen. Allerede i 1980erne startede Solar på elektronisk handel via modems med programmet Solar Link, der gav mulighed for at købe on line. I 1989 oprettedes det første udenlandske selskab Solar AB i Sverige, året efter fulgt af Solar GmbH i Tyskland. Siden er etableret datterselskaber i Holland, Norge, Polen, Finland og Færøerne. I 1997 etableredes Solar Koncernen, og Solar Danmark blev det ene af 8 datterselskaber i Solar Koncernen. Solar Koncernens hovedkontor er på Haderslevvej 25, mens hovedkontoret for Solar Danmark ligger i Vejen.

Fra 2003 har Solar Skolen tilbudt tekniske kurser til virksomhedens kunder, I 2005 etableredes VVS-divisionen og Solar er i dag totalleverandør inden for El-, VVS- og Ventilationsområdet.


Litteratur og kilder

  • Gunnar Engberg: Erhvervslivet i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 1, 1978.
  • Jens Borum m.fl.: Et portræt af Carsten Ørsleff, 2009.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 62.15.
  • Leif Leer Sørensen: Huse og pladser i Kolding - en arkitekturguide. Kolding, 2004.
  • http://www.solar.dk.