Skabelon:Månedens artikel november 2022

Fra KoldingWiki
P. Martin Møller

Peter Martin Møller (ifølge kirkebogen Peter Marinus Møller; 1824-1915) skomagermester i Kolding, byrådsmedlem 1867-1870. Møller var meget historisk interesseret og sendte flere genstande til Nationalmuseet i København, også lokalhistorisk interesseret og aktiv omkring Koldinghus. Sidste beboer af Helligkorsgade 18, hvor han boede til hans død i 1915. Om hans person blev der skrevet nekrologen: "Venlig og imødekommende var han, helt igennem formfuld. Den. der har set ham blot en Gang eller hørt ham tale, altid dæmpet og i omhyggelig Form, glemmer ham ikke let."

Læs månedens artiklen