Skabelon:Månedens artikel juli 2022

Fra KoldingWiki
Våbenbrødrenes bygning 1890. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Selskabet De Danske Våbenbrødre var en landsdækkende forening bestående af medlemmer, der i krigen havde hørt til hær eller flåde. Landsforeningen blev stiftet 10. april 1859 og lokalafdelingen i Kolding 22. oktober 1859. Formålet at holde krigens minder i hævde for at styrke forsvarsviljen, at hjælpe foreningens syge og invalide medlemmer og deres enker samt at knytte foreningens medlemmer sammen ved bl.a. selskabelige sammenkomster.

Læs månedens artiklen