Sdr. Vilstrup Kirke

Fra KoldingWiki
Sdr. Vilstrup Kirke i 1968. Kolding Stadsarkiv, fotograf: Lisberg Pressefoto.

Sdr. Vilstrup Kirke ligger i Sønder Vilstrup Sogn, og er opført i 1100-tallet. Kirken er opført i kvader, rå kamp- og frådsten. Våbenhuset er sengotisk med romansk ligsten over døren.

Kirkens korbuekrucifiks er fra omkring 1500. Altertavlen er skænket til kirken i 1666 med maleri fra 1872. Prædikestolen er fra 1600-tallet. I døbefonten ligger et fad med den norske løve fra omkring 1660.

Kirken er beliggende på Hulskovvej 33, Sdr. Vilstrup.


Litteratur og kilder

  • Kirker i Kolding og omegn. Folder, Kolding Turistforening.
  • Kirker i Haderslev Stift. Folder (2000).