Otto Wang

Fra KoldingWiki

Poul Frost-Hansen (Otto Wang)

Født: 27. juni 1887

Død: Januar 1961

Ægtefælle:

Erhverv: Boghandler, forfatter

Poul Frost-Hansen (Otto Wang), født d. 27. april 1887, Kolding, død i januar 1961. Boghandler, forfatter.

Poul Frost-Hansen var søn af boghandler Christian Hansen og Juliane Frederikke Frost.

Han kom i lære hos kgl. hofboghandler Andreas Fr. Høst & Søn i København, og blev i 1909 udlært i faderens bog- og papirhandel i Helligkorsgade 16 i Kolding Efterfølgende arbejdede han i flere år som medhjælper på et forlag i Paris. Han kom tilbage til Danmark i juni 1914, og fik arbejde som journalist, her bl.a. på avisen 'København'.

Fra 1917 blev Poul Frost-Hansen fuldmægtig i faderens boghandel. Da faderen døde i 1926, drev Poul Frost-Hansen virksomheden videre frem til 1931. Herefter solgte han forretningen, og fik i stedet en stilling som registrator på politiets motorkontor i Kolding.

Under pseudonymet Otto Wang udgav han en lang række skønlitterære bøger, hovedsageligt med Frankrig og Paris som tema. Ifølge ham selv skyldes pseudonymet, at hans far havde forbudt ham at bruge sit fødenavn i sine bøger. Poul Frost-Hansens første bog, ’Livet dér!’, udkom i 1907. Han udgav også flere lokalhistoriske bøger, nemlig ’Kolding Anno 1900’ (2 bind) fra 1941 og 1956 samt ’Foreningslivet i det gamle Kolding’ fra 1947. Senere under eget navn udgav han dog også bøger om exlibris, og sammen med Th. Bartholin etablerede han tidsskriftet "Exlibris Revuen".

Poul Frost-Hansen gik bort i 1961.

Henvisninger

  • Kolding Stadsarkiv - Saglig Samling.