Musikforeningen af 1880

Fra KoldingWiki

Musikforeningen af 1880

Stiftet: 1880

Nedlagt: 1999

Formål: Fremme musik i Kolding

Adresse: -

En række koldingborgere, deriblandt musiklærerinde frk. Klestrup, mente i 1880, at byen manglede et sted, hvor musikinteresserede kunne mødes og spille sammen. Hun tog initiativ til dannelsen af en forening, hvis formål var at bringe musikinteresserede sammen. I starten var kun musikkyndige velkomne.

I starten mødtes man privat, men der blev også tidligt arrangeret koncerter på Svennsons Hotel og Hotel Kolding.

Med radioens udbredelse i 1920erne og senere fjernsynet faldt antallet af tilhørere til koncerterne, desuden kom også andre koncertarrangører på banen. I 1999 besluttede foreningen at nedlægge sig selv.


Litteratur og kilder

  • Gunnar A. Engberg: Musiklivet i Kolding 1880-1980, Vejle Amts Årbog 1980.
  • Otto Wang: Foreningslivet i det gamle Kolding. Kolding, 1947.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 78.06.