Kommunevalget 1937

Fra KoldingWiki

Kommunevalget afholdtes 4. marts 1937.

Om valget

Socialdemokratiet gik endnu engang frem til 11 mandater, Det Konservative Folkeparti fik igen 8 og Venstre 2, mens hverken Det Radikale Venstre eller Indre Mission kom ind i byrådet. Dermed havde Socialdemokratiet for første gang fået absolut flertal.

Valdemar Juhl måtte træde tilbage som borgmester, og den socialdemokratiske folketingsmand og redaktør Knud Hansen blev valgt til borgmester.

Om kandidater

Socialdemokratiet (liste A) opstillede med følgende kandidater overlærer Hansen, redaktør S.M. Jensen, togfører M. Larsen, tekstilarbejder Ej. Christensen, arbejdsform. P. ANdersen, redaktør Knud Hansen, snedkermester Jens Andersen, maskinarbejder Carl Gossmann, tømrer Hans Petersen, husmoder Anine Lind, tromlefører Th. Thomsen, pedel Aage Petersen, slagteriarbejder Niels Nielsen, forvalter M. Jensen, konfortist N.O. ANdersen, arbejdsmand J.P. Lildballe, kedelpasser Brødsgaard, og overpakmester H. Jepsen.

(Liste B) opstillede med følgende kandidater ingeniør Clausager, fru Johanne Larsen, redaktør Sørensen, direktør Kromann, forpagter lunden, skomager Vandel og postbud Kay.

Venstre (liste D) opstillede med følgende kandidater redaktør N.E. Therkildsen, direktør N.P. Nielsen, konsulent Jes Nielsen, direktør Kr. Thomsen, murermester A. Andersen, pens.lærer Thomas Thomsen, husmoder Ulrikka Jensen, enkefru Petra Gregersen, forstanderinder Kirsten Simonsen, husmoder Hedda Jørgensen, skræddermester Hans Jensen og mejeribestyrer V.F. Kjærsgaard.

Indre Mission (liste F) opstillede med følgende kandidater malermester Fr. Andersen, Fru G. Hansen og overpakmeseter M.J. Nielsen.

Konservative opstillede med følgende kandidater landsretssagfører Juhl, fabrikant Beirholm, lærerinde fru Rosenstand, bankdirektør Bech, malermester Winding, proprietær Jørgensen, købmand Th. E. Hansen, murermester Ejner Petersen.


Kommunevalg i Kolding

19091913191719211925193019331937194319461950195419581962196619701974197819811985198919931997200120052009201320172021