Kolding Afholdsforenings Sygekasse

Fra KoldingWiki

Kolding Afholdsforenings Sygekasse blev på en stiftende generalforsamling stiftet den 12. april 1895, forud havde været flere diskussioner i Afholdsforeningen og lavet udkast til kassens love. Afholdsforeningens sygekasses formål var i tilfælde af sygdom at yde sine medlemmer en ugentlig understøttelse. Sygekassen var ikke statsanerkendt, og fik ikke kommunale tilskud.


Ethvert medlem af Kolding Afholdsforening som ikke var over 50 år kunne blive medlem af sygekassen, senere blev aldersgrænsen sat ned til 40år. For medlemmer som boede uden for Kolding kunne kun mænd blive optaget, og ingen som led af kroniske sygdomme måtte optages. Meldte man sig ud af Afholdsforeningen, meldte man sig samtidigt os ud sygekassen. I 1898 udgjorde kontingentet for mænd i ugerne fra april til oktober 20 øre, og ugerne fra oktober til april 10 øre, for kvindelige medlemmer skulle der ugentligt betales 10 øre hele året.


Den første bestyrelse af kassen valgtes på den stiftende generalforsamling, den bestod af O. J. Nielsen, Peter Lind, C. A. Christensen, H. J. Madsen og N. P. Skræder, til suppleanter Jeppe Madsen og Henrik Nielsen, til revisorer toldkontroller Mujer, mejerist P. Lind og C. F. Hover. Den 14. marts holdt bestyrelsen sit første møde hvor N. P. Skræder valgtes til formand, N. J. Madsen til næsteformand, C. A. Christensen til kasser og P. Lind til sekretær.


I 1908 bestod bestyrelsen af formand Ole J. Nielsen, næsteformand J. A. Bernth, kasser N. P. Pedersen, sekretær P. P. Lind og Jeppe Hansen. I 1920 bestod bestyrelsen af formand P. Sørensen, kasser Jeppe Madsen, Martin Madsen, Karen Carlsen og H. Harders.


Sygekassen blev opløst ved generalforsamling den 25. april 1934, hvor Jørgen Madsen beklagede at så mange medlemmer havde meldt sig ud af sygekassen, på grund af kontingent forhøjelse. Foreningens ejendele blev overdraget Afholdsforenings arkiv.


Kilder

  • Kolding Afholdsforenings Sygekasse, arkiv på Kolding Stadsarkiv