Versionshistorik for "Kategori:Personer"

Fra KoldingWiki

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • (nuværende | forrige) 5. feb 2013, 14:22MartinMølgaard (diskussion | bidrag). . (349 bytes) (+349 Bytes). . (Oprettede siden med 'Dette er en overkategori. Kategorien Personer bruges til artikler der fortæller om en eller flere navngivne personer. Kategorien er møntet på portrætter og levnedsbeskri...')