Jordrup Kirke

Fra KoldingWiki
Jordrup Kirke i 1920. Lunderskov og Omegns Lokalhistoriske Arkiv, fotograf: ukendt.

Jordrup Kirke ligger i Jordrup Sogn, og erstattede i 1884 en tidligere kirke fra omkring 1200-1300-tallet. Kirken, der er rejst på den gamle kirkes grund, er en nyromansk, skifertækket murstensbygning bestående af kor, skib og tårn, tegnet af arkitekt Johan Christian Fussing, Kolding.

Så godt som alt inventar er fra kirkens opførelsestid i 1884. Overført fra den nedrevne bygning er dog døbefonten og en klokke, begge fra middelalderen, dåbsfadet, fra omkring 1550, og alterkalken, skænket i 1680. I 1918 udførtes en række arbejder af kunstmaler Johannes Malling: en udskåret taltertavleramme og en bemaling af prædikestol og stolestader. Ved en restaurering i 1955 fik rummet den skikkelse, det har i dag, idet altertavlens ramme blev fjernet og inventaret nystafferet af kunstmaler Ernst Trier.

Kronen solgte 1711 kirken til herredsskriver Bartram Pedersen i Lejrskov, men købte den i 1720 tilbage fra dennes enke Catrina Jacobsdatter. Kirken hørte herefter under Koldinghus rytterdistrikt til 1767, da den på auktion blev solgt til justitsråd Jacob Lowson. Denne solgte kort tid efter kirken til bonden Claus Viuf. I 1773 var oberstløjtnant Hans Wilhelm Rosenvinge (tidligere til Frøstrupgård) kirkeejer; I 1783 solgte professor Ole Nicolai Bützow kirken til Peder Brødsgaard, Jordrupgård, som dog først trådte i fuld besiddelse af kirken efter en højesteretsdom i 1787. Omkring 1804 solgte han kirken til sognets beboere. Kirken overgik til selveje d. 1. januar 1910.

Kirken er beliggende på Borgergade 11, Jordrup.


Litteratur og kilder