J.N. Lausen

Fra KoldingWiki

J.N. Lausen, overportør, byrådsmedlem for Socialdemokratiet 1921-1933.