H.L. Hansen (arkitekt)

Fra KoldingWiki
H. L. Hansen. Foto Peter Thastum 1956..

Hans Lauritsen Hansen blev født i Vonsild 29. nov. 1892 i Mosehuset ved Gejlhavegård.

Hans forældre var indsidder Laurits Hansen og Kirstine Nielsdatter, der arbejdede på Gejlhavegård hos gårdejer Vyff. Omkring år 1900 flytter familien til Kolding og bosætter sig i Frederiksgade. H.L. Hansen blev udlært som murer og videreuddannede sig i Odense som bygningskonstruktør i 1914.


Efter soldatertiden og rejser i udlandet vendte han i 1918 tilbage til Kolding som konduktør hos arkitekt Ernst Petersen, og samtidig underviste han også på Kolding tekniske Skole. Han blev gift med Inger Margrethe Hansen 26. okt. 1923. Datteren Ellinor blev født 26. sep. 1924, hvor familien var bosat på Piledamsvej i Kolding og senere på Skovhøj. I 1930 nedsatte han sig som selvstændig arkitekt. I 1937 vandt han en arkitektkonkurrence om en udbygning af den tekniske skole i Vesterbrogade. Det var i konkurrence med arkitekterne C. Svane og Ernst Petersen. Inden tilbygningen var færdiggjort blev han konstitueret som forstander efter O. C. L. Espersen, der døde i november 1938. H. L. Hansen blev ansat som forstander 1. april 1939. Han fortsatte med at undervise ved bygmesterskolen.


Han havde en svær periode under krigen 1940-45, idet tyskerne beslaglagde dele af skolen og flere uddannelser måtte forlægges til andre lokaliteter i byen. Det kom til en konfrontation med den tyske besættelsesmagt da forstanderen fik det danske flag hejst ved skolebygningen på kong Christian d. 10. fødselsdag. Tyskerne rejste en flagstang ved siden af til deres hagekorsflag.


Efter krigen kunne man glæde sig over en veludbygget skole med mange værkstedslokaler, festsal og kantine. I løbet af 1950,erne kom antallet af uddannelser op på 12 forskellige fagretninger. Til de 737 lærlinge og kursister var der i 1954 ansat 64 lærere ved skolen. Den 20. november 1957 døde H. L. Hansen efter at have været syg gennem flere måneder. Hans afløser som forstander blev ingeniør J. P. Madsen.

Gunnar Storm Thomsen i december 2013.

Litteratur og kilder

  • Kirkebøger og Folketællinger på www.sa.dk
  • Jubilæumsskrift for Kolding tekniske Skole 1954 og 1979.