Fotografer i Kolding

Fra KoldingWiki

Koldings første fastboende fotograf hed Dines Christian Jochum Pontoppidan Aagaard. Han annoncerede i oktober 1857 for første gang i Kolding Avis, at han havde atelier i sin gård på Rendebanen nr. 12. Et af hans første billeder forestillede agent Jens Peter Wissing foran dennes gård på hjørnet af Helligkorsgade og Søndergade.

Oversigt

Følgende er en liste over nogle af de ældre kendte fotografer i Kolding og deres virkeperioder.

E. T. Adsersen (XXXX-XXXX)

Fødenavn: ?

Fotografisk virke: ?-1850-?

Fotografisk virke i Kolding: 1850, rejsende fotograf.

Sted(er): i maler Aagaards have.

Udlært: ?


P. Høyer

Fødenavn:

Fotografisk virke: 1851-?

Fotografisk virke i Kolding: 1851-, omrejsende fotograf.

Steder: I maler Aagaards have.

Udlært:

Bemærkning: Overtog E.T. Adsersens fotografisk udstyr


P. Aagaard (1807-1899)

Fødenavn: Dines Christian Jochum Pontoppidan Aagaard.

Fotografisk virke: 1850-1880.

Fotografisk virke i Kolding: 1857 – 1880.

Sted(er): Atelier på Rendebanen 12 (tidligere 331) (den tidligere Borgmestergaard).

Udlært: Kunstakademiets gipslinie (1831-1834), lærte at fotografere muligvis af E. T. Adsersen.


Victor Baunsgaard (1899-1992)

Fødenavn: Victor Tinning Baunsgaard.

Fotografisk virke: 1894-1960.

Fotografisk virke i Kolding: 1928-1933.

Sted(er): Jernbanegade 15.

Udlært: Som købmand, og virkede som købmand og fotograf.


Bech (1871-XXXX) v. ”Bech og Bach”

Fødenavn: Peter Christian Bech.

Fotografisk virke: 1895-19XX.

Fotografisk virke i Kolding: 1895-1905. (Samarbejdede med anden fotograf under fællesnavnet ”Bech og Bach”).

Sted(er): Låsbygade 32 (svarer nu til nr. 24 – Jens Nielsens tidligere atelier), Låsbygade 37 (svarer nu til 33).

Udlært: Elev hos ”Christensen og Søn” i Silkeborg. Medlem af Dansk Fotografisk Forening siden 1899.


Georg Burcharth (1874-1920)

Fødenavn: Georg Valentin Harald Burcharth.

Fotografisk virke: 1895-1920.

Fotografisk virke i Kolding: 1895-1920.

Sted(er): Jernbanegade 36.

Udlært: Borgerskab som fotograf 1898.


I.O. Brandorff (1854-1938)

Fødenavn: Jeppe Oluf Brandorff.

Fotografisk virke: ?

Fotografisk virke i Kolding: ?

Sted(er): Jernbanegade og Nygade, lå hans gård.

Udlært: Amatørfotograf.


Andreas Bøilesen (1896-1957)

Fødenavn: Andreas Bøilesen.

Fotografisk virke: - 1916?- 1957

Fotografisk virke i Kolding: 1916? – 1957.

Sted(er): Jernbanegade 4, 11 og 15.

Udlært: I lære som fotograf hos Poul Poulsen Skøtt i Søndergade, Kolding. Gik også på fagskole i København. Har arbejdet hos Nordisk Film. Har været medhjælper hos Otto Hansen i Helligkorsgade 16 og hos Valdemar Olsen i Jernbanegade.


Anna Børglum (1863?1867?-1947)

Fødenavn: Anna Catharine?/Kathrina? Børglum.

Fotografisk virke: 1903?-1908?

Fotografisk virke i Kolding: 1903?-1908?

Sted(er): Låsbygade 37.

Udlært: ?

Note: Anna Børglum overtog lokalerne fra Peter Christian Bech (Låsbygade 37). Bech flyttede ud i 1905.


J. Caprani (1836-1878)

Fødenavn: Jens Jacobsen Caprani.

Fotografisk virke: 1863-1878.

Fotografisk virke i Kolding: 1872-1878.

Sted(er): Helligkorsgade 12 (348) ”lige før Svenssons Hotel”.

Udlært: Lærte fotografi i Flensborg i foråret 1863. Var boghandler i Aabenraa.

Notat: Hustruen, fortsatte forretningen efter mandens død.


M. A. Caprani (1860-1922)

Fødenavn: Michelle Alessio Caprani.

Fotografisk virke: 1880’erne – 1922?

Fotografisk virke i Kolding: 1894-1906?

Sted(er): Höfdingsgade / Jernbanegade 15, Kolding Nye Fotografiske Atelier.

Udlært: Bankuddannet.

Notater: Søn af J. J. Caprani (fotograf). M. A. Caprani står som borgerskab i 1899 som fotograf. M. A. Caprani flyttede til Clemenstorv 11 i Aarhus i 1906 – så muligvis har Caprani fortsat sit fotografiske virke i Kolding indtil 1906.


Wilhelmine Mathilde Caprani (1837-1911)

Fødenavn: Wilhelmine Mathilde Nielsen.

Fotografisk virke: ?

Fotografisk virke i Kolding: ?

Sted(er): Helligkorsgade 12 (348) ”Lige før Svenssons Hotel”.

Udlært: ?


N. Grundahl (XXXX-19XX?)

Fødenavn: ?

Fotografisk virke: ?

Fotografisk virke i Kolding:1926?-1933?

Sted(er): Låsbygade 96, Søndergade 30, atelier i Hotel Hvide Hest.

Udlært: ?


Otto Hansen (XXXX-XXXX)

Fødenavn: ?

Fotografisk virke: 1909 – 1917?

Fotografisk virke i Kolding: 1909? – 1917?

Sted(er): Helligkorsgade 16 (1909).

Udlært: ?


Svend Otto Hansen (XXXX-XXXX)

Fødenavn: ?

Fotografisk virke: ?

Fotografisk virke i Kolding: 1926?-1940?

Sted(er): Låsbygade 37, Adelgade 16.

Udlært: Elev hos Tanggaard-Hansen.


A. Hoffgaard (1851-1925)

Fødenavn: Andreas Sophus Emil Hoffgaard.

Fotografisk virke: 1891-1903?

Fotografisk virke i Kolding: 1891-1903?

Sted(er): Jernbanegade 4.

Udlært: Medlem af Dansk Fotografisk Forening fra 1891.


Thyra Holt (1890-1988)

Fødenavn: Thyra Margrethe Holt.

Fotografisk virke: udlært i 1908 – arbejde til 1958.

Fotografisk virke i Kolding: 1921-1928.

Sted(er): Jernbanegade 6 i Kolding, Amagertorv 33 i København.

Udlært: bl.a. hos P. Elfelt i København. I lære hos fotograf Martinus Christensen.


J. Ingemann (1903-1963)

Fødenavn: Jens Ingemann Jensen.

Fotografisk virke: 1920'erne - 1963

Fotografisk virke i Kolding: ca. 1929-1963?

Sted: Jernbanegade 6 (ca. 1929-1939), Haderslevvej 15 (ca. 1939-1963).

Udlært: Hos Gertha Grundtmann i Horsens.


Marie Jensen (XXXX-XXXX)

Fødenavn: ?

Fotografisk virke: ?-1910-?

Fotografisk virke i Kolding: ?-1910-?

Sted(er): Polyfoto i Jernbanegade

Udlært: ?


Sextine Jensen (1864-XXXX)

Fødenavn: Karen Marie Kristiane Frederikke Sextine Thomsen.

Fotografisk virke: Sextine (1894-1920?) .

Fotografisk virke i Kolding: 1909-1920 (Sdr. Bjert).

Sted(er): Vesterløkke 12 Sdr. Bjert.

Udlært: Sextine blev uddannet fotograf i Rødby på Lolland og blev medlem af Dansk Fotografisk Forening i 1894.

Notat: Aage Nørgaard, Sdr. Bjert overtog forretningen i 1920.


Rosa Jensen (1894-1960)

Fødenavn: Rosa Jensen.

Fotografisk virke: Rosa (1909-19XX (fortsatte i Aabenraa et kunstgalleri efter 1920)).

Fotografisk virke i Kolding: 1909-1920.

Sted(er): Vesterløkke 12, Sdr. Bjert.

Udlært: Udlært hos sin mor, Sextine Jensen.

Notat: Aage Nørgaard, Sdr. Bjert overtog forretningen i 1920.


Inger Knudsen (1905-19XX?)

Fødenavn: Inger Knudsen

Fotografisk virke: Medindehaver af Knudsen og Jochumsen

Fotografisk virke i Kolding: 1932-1955.

Sted(er): Jernbanegade 48.

Udlært: lærte fotografi hos Holt og Madsen i Jernbanegade 6. Var på skole i München (1931-1932). Steder Akseltorv 2, Jernbanegade 48.


Frida Jochumsen (1905-1981)

Fødenavn: ?

Fotografisk virke: ?

Fotografisk virke i Kolding: 1932-1963.

Sted(er): Jernbanegade 48.

Udlært: lærte fotografi hos Holt og Madsen i Jernbanegade 6. Gennemgået Dansk Fotografisk Forenings Fagskole. Været i fotografisk mesterkursus i Wiemar (Tyskland).

Notat: Frida Jochumsen overtog forretningen fra 1955 og fortsatte den indtil 1963.


Magnus Lind (1873-XXXX)

Fødenavn: ?

Fotografisk virke: ?

Fotografisk virke i Kolding: 1900-XXXX.

Sted(er): Jernbanegade 6, Låsbybanke.

Udlært: Udlært som fotograf i 1890.


Hedvig Ludvigsen (XXXX-XXXX)

Fødenavn: ?

Fotografisk virke: ?

Fotografisk virke i Kolding: ?

Sted(er): Jernbanegade 4 (overtog Hoffgaards atelier i 1903).

Udlært: ?


Charles Løvstrøm (1854-1937)

Fødenavn: Charles Jacob Ferdinand Løvstrøm.

Fotografisk virke: 1899-1903.

Fotografisk virke i Kolding: 1899-1901.

Sted(er): Atelier Monberg (muligvis Helligkorsgade 16). Låsbybanke nr. ?

Udlært: som fotograf i 1890. Uddannet som ”Drejer og billedskærer” i København (1871-1872) og i Frankrig, Schweiz og Tyskland (1872-1876).


Margrethe Madsen (1890-1967)

Fødenavn: Margrethe Madsen.

Fotografisk virke: 1913-1958?

Fotografisk virke i Kolding: 1921-1928.

Sted(er): Jernbanegade 6 i Kolding, Amagertorv 33 i København.

Udlært: hos sin far Peder Madsen i 1913.

Notat: Fra 1936 var hun censor ved Dansk Fotografisk Forenings Fagskole, ligesom hun var medlem af Landsforeningen Dansk Kunsthaandværk.


K. V. Monberg (1868-1913)

Fødenavn: Knud Valdemar Monberg.

Fotografisk virke: 1892-1913.

Fotografisk virke i Kolding: 1897-1898/1899.

Sted(er): Helligkorsgade 16.

Udlært: ?


J. Nielsen (1826-1916)

Fødenavn: Jens Nielsen.

Fotografisk virke: ca. 1860 – 1894.

Fotografisk virke i Kolding: ca. 1860 – 1894.

Sted(er): Låsbygade matr. nr. 77 (Svarer til Låsbygade 32, nu n. 24).

Udlært: ?


Peter Nissen (1885-1956)

Fødenavn: Peter Nissen.

Fotografisk virke: ?

Fotografisk virke i Kolding: ?

Sted(er): Jernbanegade 4/6, Søndergade 13.

Udlært: I lære hos A. Hoffgaard. Uddannet i Tyskland. Æresmedlem i Kolding Fotoklub.


Inge Vedsted Larsen v. ”Studio 14” (XXXX-XXXX)

Fødenavn: ?

Fotografisk virke: ?1970-XXXX?

Fotografisk virke i Kolding: 1971 – 2011 (Studio 14).

Sted(er): Studio 14 (Låsbygade 25).

Udlært: Uddannet fotograf i 1970 i Warszawa, Polen.


Aage Nørgaard (1896-1977)

Fødenavn: ?

Fotografisk virke: 1922(muligvis tidligere)-1977.

Fotografisk virke i Kolding: 1922-1977.

Sted(er): Vesterløkke 12 (Sdr. Bjert), Agtrupvej 52, Helligkorsgade 16, Søndergade 8, Sønderborgvej 14.

Udlært: ?


Valdemar Olsen (1879-XXXX)

Fødenavn: Valdemar Julius Olsen.

Fotografisk virke: 1902-1914 (muligvis tidligere og senere).

Fotografisk virke i Kolding: 1902 – 1913.

Sted(er): Jernbanegade 15.

Udlært: ?

Notat: Stereoskop-Galleri, foretog stereoskopiske fotografier.


Aage Petersen (skolefotograf) (1906-1989)

Fødenavn: Aage Petersen.

Fotografisk virke: 1945-1989?

Fotografisk virke i Kolding: 1945-1989?

Sted(er): Englænderlejren v. Lykkegårdsvej, Havesangervej 10.

Udlært: Selvlært fotograf.


P. P. Skjöth (Povl Povlsen) (1878-1925)

Fødenavn: Povl Povlsen Skjøth.

Fotografisk virke: 1904-1916 (måske tidligere og senere).

Fotografisk virke i Kolding: 1904-1916.

Sted(er): Søndergade 13 (1904-1916).

Udlært: ?


F. A. Sanberg (1824-1883)

Fødenavn: Ole Fredrik Albrecht Sanberg.

Fotografisk virke: 1863-1883.

Fotografisk virke i Kolding: Slutningen af 1860’erne.

Sted(er): Helligkorsgade 12.

Udlært: Lærte at fotografere hos Rudolph Striegler. Uddannet danselærer.


L. J. Schmidt (XXXX-XXXX)

Fødenavn: ?

Fotografisk virke: (1914-1920).

Fotografisk virke i Kolding: 1914(måske tidligere) -1917.

Sted(er): Jernbanegade 4.

Udlært: ?


Adolf Schmidt (1876-1927)

Fødenavn: Jens Adolf Johan Schmidt.

Fotografisk virke: 1906-1927

Fotografisk virke i Kolding: ca. 1922-1927

Sted(er): Helligkorsgade 16

Udlært: Muligvis udlært hos sin fader, fotograf Adolf Poulsen Schmidt, Varde.

Note: Hustruen førte forretningen videre efter hans død.


Jens A. Tanggaard-Hansen (1884-1926)

Fødenavn: ?

Fotografisk virke: ?

Fotografisk virke i Kolding: ?

Sted(er): Låsbygade 37.

Udlært: Elev hos G. Burcharth.


Ludvig Thomsen (1867-1935)

Fødenavn: Christian Ludvig Thomsen

Fotografisk virke: 1890-1935?

Fotografisk virke i Kolding: 1890-1935?

Sted(er): Adelgade (urmager forretning).

Udlært: Amatør fotograf.


Oscar Wils (1852-1899)

Fødenavn: Oscar Lauritz Wils.

Fotografisk virke: ?

Fotografisk virke i Kolding: ?

Sted(er): Nygade 2. sal, Jernbanegade 6.

Udlært: ?

Litteratur og kilder

  • Inge Ladegaard: Fotografer i Kolding I-II i Koldingbogen 1987 og 1988.