Emma Kyster, (1878-1940)

Fra KoldingWiki

Emma Kyster

Født: 1878

Død: 1940

Ægtefælle: Holger Kyster

Erhverv: Lærerinde

Emma Kyster blev født i 1878 i Kolding med navnet Emma Katrine Lindemann. Hendes far, Frederik Karl Seir Lindemann, var skræddermester i Låsbygade. Hun havde en tvillingebror, Jens Henrik Lindemann.

Emma Kyster uddannede sig til lærer fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg, hvor fra hun dimitterede i 1902. Det vides ikke med sikkerhed, hvilke linjefag hun tog - det formodes dog, at et af dem var håndarbejde. I 1904 blev hun ansat ved Kolding Kommunale Skoler, hvor hun var indtil 1911. 1911-16 var hun ansat ved Kolding højere Almenskole, hvor hun bl.a. underviste i håndarbejde i mellemskoleafdelingen.

Emma Kyster blev i 1907 gift med Holger Kyster, som hun havde mødt nogle år forinden. Emma flyttede ind hos Holger i Adelgade 8, hvor de boede indtil deres død, Emma i 1940, Holger i 1944. Parret havde ikke børn.

Emma Kyster blev meget interesseret i Tønderkniplinger efter at have set en stor udstilling om Tønderkniplinger på Det danske Kunstindustrimuseum, som Emil Hannover havde stået for. Hun var især optaget af at bevare dette håndværk. Emma Kyster skabte en af landets største samlinger af kniplinger, som hun senere overdrog til Museet på Koldinghus. Samlingen var udstillet indtil 1995.

Litteratur og kilder

  • Inger Lauridsen: Emma Kyster og Tønderkniplingerne, Koldingbogen 2007.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 99.4.