Versionshistorik for "Else Brandt"

Fra KoldingWiki

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • (nuværende | forrige) 21. sep 2019, 19:51Billy (diskussion | bidrag). . (328 bytes) (+328 Bytes). . (Oprettede siden med "Else Brandt (?) medlem af Vamdrup sogneråd 1966-1970 og Vamdrup kommunalbestyrelse 1970-1974. Medlem af Vamdrup byråd 1974-1993, 1. viceborgmester 1982-1985 og 2. viceborg...")