Dyrehavegårdsvej

Fra KoldingWiki
Luftfoto af Dyrehavegårdsvej med ridehuset, 1948. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Dyrehavegårdsvej set fra nord, 1916. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Dyrehavegårdsvej er nu en nord-syd gående vej mellem Ndr. Ringvej og Fredericiagade/Fynsvej. Vejforløbet ses første gang på Trøjels kort fra 1820erne og var da en forbindelsesvej fra vejen til Fredericia til Dyrehavegård. Vejnavnet optræder ikke på Müllers kort fra 1891, men ses i vejviseren 1904. Vejen lå frem til 1930 i Kolding Købstads Landdistrikt. Fra 1937 til 1977 var vejen en del af Dyrehavevej. Den sydlige del af vejen var bebygget i 1917, medens den nordlige del var domineret af Dyrehavegårds Eng (senere Byparken).

Bebyggelsen som boligområde skete omkring 1900. Der var flere markante bygninger. På vestsiden lå Kaalunds Sæbefabrikker (nr. 7-9)) og I. A. Hansen drev kalkværk omkring 1900. Motel Tre Roser (nu Hotel Byparken) blev indviet 1973 på rideklubbens tidligere træningsbaner. På østsiden lå Gori (Dyrehavegårdsvej 38-40), og Kolding Rideklub opførte ridehal nord herfor i midten af 1930erne. Ridehuset blev senere til tennishal, nu nedbrudt. En markant beboelsesbygning er nr. 4, der tidligere tilhørte købmand C.J. Haas. (Kolding Stadsarkiv)


Litteratur og kilder

  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling, arkivets kortsamling, journalkort med register til byggesager 1905-1970, Mogens Hansens vejnavneregister