Dansk Kvindesamfund

Fra KoldingWiki
Kursus i sundhedslære og forbinding hos Dansk Kvindesamfund i Kolding. I årene omkring 1915 rettede mange af kvindesagens forkæmpere opmærksomheden mod den huslige bevægelse.. Det gjalt også i Kolding. I årene fra 1905-1934 deltog 8.000 kvinder i kurser om husholdningsarbejde, kjolesyning og moderkundskab afholdt af Dansk Kvindesamfunds Koldingkreds (Foto: Georg Burcharth)

Dansk Kvindesamfund oprettet i kreds Kolding i 1905.

I 1921 byggede Dansk Kvindesamfund ”Kvindernes bygning” bag ved Kolding Folkebank i Jernbanegade, men den blev i 1960erne overtaget af banken og nedrevet.

I 1921 bestod bestyrelsen af fru Sophie Waldersdorf Andersen, fru Marchall, protokolfører. frøken Anna Busse(se J. Busse), fru Marianne Thomsen? forfatterinde fru Helene Hørlyck, frøken Birgitte Juhl, næstformand. Fru Helene Clay Petersen, formand. Fru Viuff, fru Marie Skøde Petersen.

Formænd

Henvisninger