Asta Laursen

Fra KoldingWiki

Asta Laursen

Asta Laursen B18234.jpg
Asta Skotte Laursen, medlem af Kolding Byråd for Det Konservative Folkeparti 1958-74, ca. 1966. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Født: 1910

Død: 1993

Ægtefælle: Hans Christian Adolf Laursen

Erhverv: Kontorassistent, byrådspolitiker, foreningsaktiv

Asta Skotte Laursen f. Møller (1910-1993) var medlem af Kolding Byråd for Det Konservative Folkeparti i perioden 1958-1974. Efter endt realskole læste Asta Laursen på Den Danske Købmandsskole i London og på Den Jyske Handelsskole i Århus. Herefter arbejdede hun på forskellige kontorer rundt omkring i Danmark, inden hun blev ansat i Nationalbanken i København. Her var hun ansat i 7 år, indtil hun blev gift med Hans Christian Adolf Laursen. Da ægtefæller ikke måtte arbejde samtidig i banken, fratrådte Asta Skotte Laursen sin stilling. Da Hans Christian Adolf Laursen senere blev forflyttet til Kolding, flyttede Asta Laursen med.


Asta Laursen blev politisk aktiv efter hendes og hendes mands flytning til Kolding – i sin tid i København havde hun været medlem af KU. Hun blev næstformand for Dansk Kvindesamfunds afdeling i Kolding, og kom ad den vej ind i Den Konservative Kvindekreds’ lokale afdeling. Her blev hun opfordret til at stille op til byrådet.


I Kolding Byråd sad Asta Laursen i en lang række udvalg, bestyrelser og kommissioner – det var dog mest indenfor de “bløde” politikområder, hun gjorde sig bemærket. Hun var bl.a. medlem af Skolekommissionen, hvor hun var formand i perioden 1966-1974, Skoleudvalget, Socialudvalget, Kulturudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Udvalget for Husmoderferier. Endelig sad hun i bestyrelserne for Kolding Centralbibliotek, Museet på Koldinghus og Kolding Børne- og Ungdomsbibliotek.


Et af de områder, hvor Asta Laursen satte sit aftryk på udviklingen i Kolding var på skoleområdet, hvor hun var med til at vedtage beslutningen om at bygge 4 nye skoler i byen – Dyrehaveskolen, Bakkeskolen, Parkskolen og Munkevænget Skole.


Litteratur og kilder

  • Kvindelige lokalpolitikere i Kolding 1909-2005, skrevet af historiestuderende ved Syddansk Universitet, Kolding. Redigeret af Mogens R. Nissen. Udgivet som webpublikation af Kolding Stadsarkiv, 2009 på http://www.koldingstadsarkiv.dk.