Aller Sogn

Fra KoldingWiki
Kolding Stadsarkiv.
Kolding Stadsarkiv.

Navnet kendes helt tilbage til 1273, og i de ældste kilder skrives det Aluer/Alver - en form som kan ses i kilder frem til midten af 1800-tallet. Siden midten af 1500-tallet har formen Aller op-trådt ved siden af den gamle form, og den er i dag enerådende. Navnet er ifølge navneforsker Bent Jørgensen identisk med det gammeldanske ord ”alvar” som betyder ”hedestrækning”. Ordet er nært beslægtet med det nudanske ord ”al” som betyder ”hårdt jordlag (under hede)”.

Aller Sogn hørte indtil 1864 til Haderslev Amt i hertugdømmet Slesvig, herefter under Preussen frem til 1920. Aller var egen sognekommune 1920-1970, en del af Christiansfeld Kommune 1970-2006 og derefter en del af Kolding Kommune. I retslig henseende hørte Aller til Tyrstrup herred, 1864-1920 benævnt Sønder Tyrstrup Herred. Der er 3 ejerlav i Aller sogn: Aller, Skov-huse og Stubbum. (Kolding Stadsarkiv)

I Aller Sogn ligger Aller kirke, der er opført i midten af 1100-tallet.

Litteratur og kilder

  • Trap Danmark 5. udgave, Haderslev Amt, 1965. Administrative tilhørsforhold mellem Ejderen og Kongeåen indtil 2007.
  • Bent Jørgensen: Danske Stednavne, 2008.