Vamdrup Kirke

Fra KoldingWiki
Vamdrup Kirke i 1985. Kolding Stadsarkiv, fotograf: Hanne-Mette Pedersen.

Vamdrup Kirke ligger i Vamdrup Sogn, og er opført i 1200-tallet. Der er tale om en større romansk kvaderstenskirke med stor loftshøjde (Har muligvis været Danmarks største romanske landsbykirke). Kirken fik sin nuværende skikkelse som "Genforeningens kirke" ved en storstilet ombygning 1919-20, hvorunder der blev opført et nyt kor i øst og et højt tårn i vest. Til kirken er i senmiddelalderen føjet et våbenhus foran skibets sydportal. På det gamle kors plads stod 1797-1919 et sakristi, jævnbredt med korbuen. En tagrytter over skibets vestgavl, nævnt fra midten af 1600'rne, blev taget ned 1751.

Døbefont med mange relieffer. Korbuekrucifiks fra 1300-tallet. Prædikestolen er fra 1919-1920.

Kirken hørte under Koldinghus rytterdistrikt, oprettet i 1680. Antagelig ved en auktion 1765-67 solgte kronen kirken til overhofmarskal Christian Frederik von Moltke, Trøjborg i Sønderjylland. Trøjborg gods omfattede da også Østerbygård i Vamdrup Sogn. Da Østerbygård i 1772 af Moltkes enke solgtes til Frederik Vilhelm Hansen, fulgte kirken med, og den tilhørte herefter gårdens ejere frem til 1913, da den overgik til selveje.

Kirken er beliggende på Vestergade 53B, Vamdrup.


Litteratur og kilder

  • Kirker i Kolding og omegn. Folder, Kolding Turistforening.