S. W. Bruuns Tobaksfabrikker

Fra KoldingWiki
Helligkorsgade i begyndelsen af 1930'erne. Den tredje bygning på højre side er der, hvor S. W. Bruun havde sin tobaksfabrik. I dag ligger Føtex på stedet. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Arbejderne på S. W. Bruuns Tobaksfabrik, Helligkorsgade ca. 1910. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Andreas Hansen Iversen, 23-årig tobaksspinder, slog sig ned i Kolding i 1819. Her åbnede han fabrik i Adelgade og kaldte den Kolding Tobaksfabrik. Da forretningen gik godt, købte han grund i Helligkorsgade 6 og startede fabrik her. Andreas Hansen Iversen døde i 1832, og sønnen Johan Iversen overtog virksomheden, men i 1865 solgte han til M. Hansen Jun. i Haderslev. De nye ejere ansatte herefter Søren Wedege Bruun (1837-1915) til at passe fabrikken i Kolding.


Da ejerne havde økonomiske problemer, fik Søren Wedege Bruun mulighed for selv at overtage fabrikken i Helligkorsgade. Fra 1872 blev virksomheden så til S. W. Bruuns Tobaksfabrikker.


I 1896 trak S. W. Bruun sig tilbage og ansatte Hans Peter Lumbye (1862-1921) som administrerende direktør. Lumbye havde erfaring fra tobaksfabrikation i Helsingør. Under 1. verdenskrig kunne man ikke længere få tobakken leveret via Bremen som hidtil. Den måtte nu importeres direkte fra de oversøiske lande.


I 1928 blev S. W. Bruuns Fabrikker overtaget af Chr. Kroghs Fabriker i Viborg. Men det blev kun kortvarigt, for i 1932 solgtes fabrikken igen, denne gang til R. Færch i Holstebro, og kort herefter måtte fabrikken lukke.


Litteratur og kilder


  • P. Eliassen: Tobakken i Danmark, 1912. Gunnar A. Engberg: Erhvervslivet i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 1, 1978.
  • Fr. Aubeck: Kolding By, 1918.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 66.88.