Karl Gustav Hansen

Fra KoldingWiki

Karl Gustav Hansen

Karl Gustav Hansen B83500.jpg
Karl Gustav Hansen ved udstillingsåbning på Koldinghus, 1980. Kolding Stadsarkiv, Foto: Nordisk Pressefoto, Morten Jul.

Født: 10. december 1914

Død: 21. december 2001

Ægtefælle: -

Erhverv: Sølvsmed

Karl Gustav Hansen (1914-2002) fødtes i Kolding 10. december 1914 som søn af sølvsmed Hans Hansen (1884-1940). Han kom efter eget ønske i lære som sølvsmed i 1930. Da havde Hans Hansen lige startet et korpusværksted, hvortil man hentede en ung korpussmed fra Georg Jensen i København. Han skulle oplære den unge Karl Gustav Hansen. I 1934 aflagde han sin svendeprøve, en tekedel med fyrfad, der nu findes i Museet på Koldinghus. Arbejdet belønnedes med fagets højeste udmærkelse, en sølvmedalje. 1936-1938 var Karl Gustav Hansen optaget på Kunstakademiets billedhuggerskole.

I 1940 døde Hans Hansen uventet kun 56 år gammel, og den 25-årige K. G. Hansen overtog ledelsen af virksomheden. Efter den vanskelige besættelsestid satsede virksomheden på bestikproduktion. K. G. Hansen var den altdominerende designer af smedjens korpusarbejder, og hans sikre hånd kendetegnede smedjen. I 1953 ansatte KGH den nyuddannede guldsmed Bent Gabrielsen, der skulle stå i spidsen for smykkeproduktionen og senere blev driftsleder for hele virksomheden. Gabrielsen skabte til Hans Hansen Sølvsmedie mange smykker, enkle og rene i linierne, som sammen med bestikproduktionen gav smedjen en profil, der var kendetegnet ved sikker smag og kvalitet. Gabrielsen forlod sølvsmedjen i 1969 for at etablere eget værksted. Det var meningen, at KGHs søn Hans (f. 1946) skulle følge i faderens fodspor som sølvsmed, men han døde i 1972. Tabet af Hans var et voldsomt slag for KGH. Han kastede sig ud i nye opgaver, bl.a. samarbejdet med en række af verdens førende billedhuggere. Den økonomiske krise i 1970erne medførte svigtende afsætning og øgede råvarepriser. Sølvsmedjen flyttede til industrikvarteret på Platinvej, da postvæsnet skulle udvide i Mazantigade. I 1982 blev virksomheden overtaget af pensionskasserne, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Guldarbejdernes Fagforbund og senere af Royal Scandinavia-koncernen, og den er nu en del af Georg Jensen Sølvsmedie. KGH fortsatte indtil 1987 som designer for sølvsmedjen.

KGH nærede gennem hele sit liv stor interesse for Museet på Koldinghus, der i dag besidder den vel nok største samling af hans sølvarbejder. Museet viste 1994 en stor retrospektiv udstilling med arbejder fra hans arbejde gennem 50 år. KGH døde 21. december 2002. Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus indstiftede 2001 en pris, der bærer Karl Gustav Hansens navn, som skal opmuntre og belønne danske sølvsmede. (Poul Dedenroth-Schou)

Litteratur og kilder

  • Karl Gustav Hansen: Sølv 1930-1994. Redaktion: Poul Dedenroth-Schou, 1994.
  • Birgit Jenvold: Faders vilje - sølvet til gavn, Koldingbogen 1999.