Hotel Koldingfjord

Fra KoldingWiki
Julemærkesanatoriet. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Bygningen blev rejst mellem 1906-1911 og var bygget til sanatorium for børn med tuberkulose. Indtægterne kom fra julemærkerne, solgt første gang i 1904, derfor blev det kaldt Julemærkesanatoriet. I 1960 lukkede sanatoriet, der var ikke længere brug for det, da man havde fået bugt med sygdommen. I stedet indrettede Vejle Amt et behandlingshjem for psykisk handicappede børn i nogle af bygningerne.

I 1983 ønskede amtet ikke længere at benytte bygningerne, som blev overtaget af Kolding Kommune, der i 1987 solgte dem til entreprenørfirmaet Isleff. Firmaet renoverede efterfølgende det flotte rokoko- og renæssanceinspirerede hus, og finansieret af Dansk Sygeplejeråd indrettedes hotel i bygningerne, bistået af arkitekterne Vilhelm Lauritsen og Jørgen Stærmose. Hotellet indviedes i april 1990.


Litteratur og kilder

  • Jørgen Hansen: Fra Julemærkesanatorium til internationalt hotel, 2010.