Helligkorsgade 18

Fra KoldingWiki
Helligkorsgade 18 (til højre) i 1940erne, ukendt fotograf
Opstilling af skomagerværksted i Helligkorsgade 18, ukendt fotograf, ca. 1965

Helligkorsgade 18, kendt som julemandens hus, er det ældste gavlhus i Kolding fra 1589. På døroverliggeren står: "O herre, vil du vort hus bevare, da står det for al frygt og fare. HI og DH 1589", men det vides ikke, hvem der har bygget huset.

Frem til 1915 boede der især skomagere i huset. Skomagermester Jakob Møller overtog huset i 1813 fra Jens Borchs enke Ida Margrethe. Den sidste var skomagermester P. Martin Møller, søn af fornævnte Jacob Møller, han overtog sammen med broren huset i 1881, senere fra 1902 boede P. Martin Møller selv i huset til hans død i 1915.

I 1915 sørgede et konsortium bestående af kæmner I.O. Brandorff, guldsmed Holger Kyster og konsul Ræder for, at huset blev restaureret, og de indrettede det til 4 mindre lejligheder. I 1937 overtog Kolding Kommune huset, og der blev indrettet kontor til Kolding Turistbureau i stueetagen. I dag udlånes det til kunstudstillinger og lignende, i mange år har der været afholdt julestuer i huset, hvorfor det har fået kaldenavnet Julemandens hus. Huset er fredet.

Den sidste faste beboer af huset var skomagermesteren Møller, i 1939 blev det dog igen benyttet til indlogering. For at varetage ro og orden blandt de indkvarterede soldater i Kolding i september det år, ankom der et ”Ordenspoliti” til militærets rådighed, bestående af 7 gendarmer. Gendarmer blev indlogeret i det gamle borgerhus, hvor turistforeningen ellers havde til huse. I det gamle hus måtte gendarmerne hverken ryges eller tænde petroleumsovne.

Litteratur og kilder