Harte Sogns Venstrevælgerforening

Fra KoldingWiki

Harte Sogns Venstrevælgerforening, stiftet 1885, 1969 omdannet til Harte-Bramdrup Venstreforening, nedlagt 1971.

Foreningens forhandlingsprotokoller for periode 1885-1956 og 1956-1969 er bevaret på Kolding Stadsarkiv.