Eltanggård

Fra KoldingWiki

Eltanggård var Eltang Sogns største selvejergård og er nævnt helt tilbage til 1545. Bertel Hansen efterlod sin familie en større formue ved sin død i 1655, men plyndringer under Svenskekrigen 1657-60 gik hårdt ud over Eltanggård. Under en arveretssag om gården i 1662 noteredes det, at der var stort set intet af værdi tilbage på gården.

I 1941 gjorde man et arkæologisk fund i haven, Eltanggårdfundet.

Eltanggårds nuværende hovedbygning er et trefløjet grundmuret anlæg, oprindelig fra 1787, hvor midterfløjen står på en høj granitkvadersokkel. I 1877 blev den ombygget til sit nuværende udseende.


Litteratur og kilder

  • H.P. Berthelsen: Eltang, N. Bjært og S. Vilstrup Sogne, 1955.
  • Trap Danmark, Vejle Amt, 1964.