Christian Ditlev Westengaard

Fra KoldingWiki

Christian Ditlev Westengaard

Født: ?

Død: 1842

Ægtefælle: -

Erhverv: borgmester

Christian Ditlev Westengaard (født - død 1842, Kolding) borgmester i Kolding 1809-1819.

Westengaard, der var kandidat fra 1790, kom til Kolding fra en stilling som byfoged i Rudkøbing og blev 17. november 1809 udnævnt til borgmester og byfoged i Kolding. Pga. påstande i en retssag med lodsejerne i Søndervang blev han suspenderet i 1819. En kommissionsdomstol bestående af byfoged Steenfeld i Vejle og krigsassessor Schrum dømte ham og rådmand Schouboe i 1820 på grundlag af deres "mislige og uansvarlige forhold i de forskellige grene af deres embedsførelse". Ved en højesteretsdom stadfæstedes kommissionsdomstolens dom, og de blev begge suspenderet fra deres embeder i 1822. Borgmester Westengaard og rådmand Schouboe skulle betale store beløb til byen og også en del til kongens kasse. Westengaard blev boende i Kolding og døde her i 1842.