Forskel mellem versioner af "C. A. Lassen"

Fra KoldingWiki
 
Linje 1: Linje 1:
{{Person uden billede|Carl August Lassen|24. februar 1882|21. januar 1966|-|Civilingeniør}}
+
{{Person uden billede|Carl August Lassen|24. februar 1882|21. januar 1966|-|Civilingeniør, stads- og havneingeniør 1911-1952}}
 
Carl August Lassen (1882-1966) blev født i Århus 24. februar 1882. Han blev civilingeniør af bygningslinien 1906 og arbejdede 1904-11 i forskellige kommuner og ved Det Danske Hedeselskab. Han tiltrådte som stads- og havneingeniør i Kolding 11. februar 1911, hvor han efterfulgte [[Stephan Løchte]].
 
Carl August Lassen (1882-1966) blev født i Århus 24. februar 1882. Han blev civilingeniør af bygningslinien 1906 og arbejdede 1904-11 i forskellige kommuner og ved Det Danske Hedeselskab. Han tiltrådte som stads- og havneingeniør i Kolding 11. februar 1911, hvor han efterfulgte [[Stephan Løchte]].
  

Nuværende version fra 8. sep 2019, 00:02

Carl August Lassen

Født: 24. februar 1882

Død: 21. januar 1966

Ægtefælle: -

Erhverv: Civilingeniør, stads- og havneingeniør 1911-1952

Carl August Lassen (1882-1966) blev født i Århus 24. februar 1882. Han blev civilingeniør af bygningslinien 1906 og arbejdede 1904-11 i forskellige kommuner og ved Det Danske Hedeselskab. Han tiltrådte som stads- og havneingeniør i Kolding 11. februar 1911, hvor han efterfulgte Stephan Løchte.

Under 1. verdenskrig og i årene lige efter fik den ny stadsingeniør meget at lave. Der blev iværksat store anlægsarbejder: åforlægning, byggeriet af Buen, opførsel af kommunale boliger, anlægget af Harteværket m.m. Mellemkrigstiden blev præget af behovet for ny veje til den voksende biltrafik. Flere ejendomme blev nedrevet for at lette trafikken gennem byen bl.a. 1935 mellem Katrinegade og Torvegade, så man kunne køre på tværs af byen fra Banegårdspladsen til Ålykkegade. Nedrivningerne var ikke populære. Desuden anlagdes Ndr. Ringvej, der stod færdig i 1939. Trafikken blev her ført uden om byen, hvilke vakte kritik blandt byens handlende. Bredgade blev anlagt under besættelsen. I denne periode begyndte også arbejdet på den første plan for byens udvikling, som blev godkendt af byrådet i 1947.

Som havneingeniør var Lassen hovedmanden bag den betydelige udvidelse af havnen, der skete 1910-52. Lassen lagde planer for større vanddybde, forlængelse af kajstrækninger, opfyldninger, bedre til- og frakørselsforhold, anlæg af lystbådehavn m.m. I forbindelse med åforlægningen 1916-18 blev havnearealet udvidet fra 20 ha til 70 ha, og havnens tilkørselsforhold blev forbedret.

C.A. Lassen havde flere tillidsposter i Ingeniørforeningen, og 1935-41 var han formand for Stads- og Havneingenørforeningen i Danmark. Fra 1920 var han medlem af Bestyrelsen for Museet på Koldinghus, hvor han især beskæftigede sig med ruinens restaurering.

1. marts 1952 trak Lassen sig tilbage og døde 21. januar 1966. Ludvig Thomsen betegner i sin bog ”Kolding Sejlskibe” fra 1933 Lassens forgænger Løchte som en både dygtig og elskværdig mand. Lassen får skudsmålet, at han er en dygtig og pligtopfyldende mand, der fuldstændig går op i sin gerning.(Kolding Stadsarkiv)


Litteratur og kilder

  • Kraks Blå Bog 1962. Dansk Civilingeniørstat 1942.
  • Martin Gubi, Jens Åge Petersen, Birgitte Dedenroth-Schou: Teknisk Forvaltning, Kolding Kommune 1898-1998, 1998.
  • Birgitte Dedenroth-Schou (red.): Kolding Havn 1843-1993, 1993.
  • C.A. Lassen: Kolding Havn, 1943.
  • Niels Jacobsen: Tilbageblik over en 40-årig tjenestemandsgerning, Byrådsbogen 1950-51.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 99.4.
  • Kolding Stadsarkiv A 8031 Erindringer af P.H. Clausager. A 7233 Personarkiv C.A. Lassen.