Brændkjærkirken

Fra KoldingWiki
Brændkjærkirken, kirkeskibet, 1980. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Brændkjær Kirke, 1980. Kolding Stadsarkiv

Den 1. september 1965 blev Brændkjær Sogn oprettet. Arealet var indtil da en del af Kristkirkens Kirkesogn. Kristkirken var udskilt af Sankt Nicolai Kirkesogn i 1925. Baggrunden for oprettelsen af Brændkjær sogn og opførelsen af den nye kirke var, at befolkningstallet i den sydlige del af Kolding købstad blev ved med at stige. Kristkirken kunne ikke længere rumme de mange kirkegængere.

Kirken blev opført i tre etaper på Agtrupvej 114. Første spadestik blev taget den 17. maj 1965, hvorefter en lille kirke blev indviet den 24. april 1966 efter tegninger af arkitekt H. Noes Pedersen. Byggeriet omfattede det nuværende kors areal og præsteværelse med indgang fra vestsiden. Foran indgangen rejstes en klokkestabel af gamle telefonpæle.

Anden etape indledtes 1969, kirkeskibet udvidedes og der opførtes et tårn. Det nye byggeri indeholdt også kordegnekontor, lokaler til spejdere og andet ungdomsarbejde. Indvielsen skete den 4. juli 1971. Altertavle og prædikestol samt kirkesølvet er udført af guldsmed Bent Gabrielsen. Kirken kan rumme 350 mennesker, men ved hjælp af løse stole er der plads til til 500. Tredje etape var sidehuset, der blev bygget i 1980 efter tegninger af arkitekt Kristian Mikkel-sen. Brændkjærkirken ligger på et højdedrag. Klokketårnet er 32 meter højt og korset når en højde af cirka 70 meter over havet. Dette tårn og det 22 meter høje skib giver hele kirken en opadstræbende virkning.

På stedet, hvor kirkens parkeringsplads nu er er, var der i 1965 rester af Brændkjærgårds køkkenhave, og der lå et gammelt hønsehus, hvor Onkel Tom (Chr. Kaae) boede under meget primitive forhold. Da Brændkjærgård endnu var i drift havde han tilsyn med landevejens fa-rende svende, når de overnattede på gården. Han blev boende i hønsehuset indtil det blev fjernet i 1970. (Kolding Stadsarkiv)


Litteratur og kilder

  • Brændkjær Sogn 25 år af Erik Hansen. Kolding Ugeavis 22. december 2007.
  • Jydske Vestkysten 23. december 2007.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 71.864, Brændkjærkirken